# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1433-WCPASIAN20 Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on decreasing negative automatic thoughts and cognitive distortion of mothers of children with physical-motor disabilities سعید رضایی، مریم امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1260-WCPASIAN20-FULL The Effectiveness of Proprioceptive and Relaxation Exercises in Decreasing Pain in Patients with Chronic Low Back Pain فرهاد کهرازئی، زهرا بامری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1165-WCPASIAN20-FULL اثربخشی آموزش برنامه ایمن‌سازی روانی بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان کم‌توان هوشی محمد عاشوری، زهرا مهدی پور پیله رود مقاله پذیرفته شده است
4 1415-WCPASIAN20 اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت خشم بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین مهشید حلاجی، جعفر پویامنش، بیوک تاجری، ثریا علوی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1502-WCPASIAN20 اثر بخشی برنامه جامع مداخله تقویت نشاط معنوی بر افسردگی، تاب آوری، و علایم اختلال استرس پس از ضربه جانبازان عادل مهری، غلامعلی افروز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1026-WCPASIAN20-FULL اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش علائم افسردگی و تعارضات زناشویی زوجین افسرده زهره هاشمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1153-WCPASIAN20-FULL پرورش انسان کامل هدف نهایی روانشناسی اسلامی باقر غباری بناب، فاطمه نصرتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1435-WCPASIAN20 تهیه و تدوین بسته آموزشی سبک زندگی عاشقانه و بررسی اثربخشی آن بر شادکامی زوج ها الهه گلپاشا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1444-WCPASIAN20 درمان شناختی-رفتاری اختلال شخصیت پارانوئید؛ یک پژوهش موردی مرجان حسنی راد، محمد خدایاری فرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1146-WCPASIAN20-FULL فراتحلیل اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر اضطراب: پژوهش‌‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ زهرا سادات حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1375-WCPASIAN20 قلدری مجازی در نوجوانان: بررسی مقایسه‌ای بین انجام‌دهندگان و قربانیان آن در مولفه‌های روان‌شناختی. حسین علی زاده، محمد ویسویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1008-WCPASIAN20-FULL مداخله ای برای آسان سازی دوران گذار از زن و شوهری به پدر و مادری ابراهیم احمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1151-WCPASIAN20-FULL مطالعه روان انسان در پرتو داستان‌ها و آیات قرآن: مورد داستان موسی و خضر در سورۀ کهف باقر غباری بناب، فاطمه نصرتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1007-WCPASIAN20-FULL نقش فرهنگ های جمع گرا و فردگرا در اختلالات سایکوتیک و درمان فرهنگی آن ها مراد عبدی ورمزان، فرشته عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است