برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,500,000 ریال
0 دلار
2
1,000,000 ریال
0 دلار
3
0 ریال
119 دلار
4
0 ریال
177 دلار
5
1,000,000 ریال
0 دلار
6
700,000 ریال
0 دلار
7
1,500,000 ریال
0 دلار
8
1,000,000 ریال
0 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
0 ریال
0 دلار
<p><img src="http://wcpasian2018.ut.ac.ir/data/cnf1498289398/uploads/photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۹_۰۹-۲۵-۰۵.jpg" alt="" width="960" height="1280" /></p>