دستورالعمل ارائه سخنرانی

 

ضمن تبریک پذیرفته شدن مقاله شما در سومین کنگره روان­شناسی، خواهشمند است برای ارائه مقاله به نکات زیر توجه کنید:

برای هر سخنرانی حدود 15-12 دقیقه وقت در نظر گرفته شده است. بدیهی است که رعایت دقیق این زمانبندی، رعایت حقوق سایر سخنرانان و نیز ترویج فرهنگ گردهمایی­های علمی در جامعه روانشناسی محسوب خواهد شد.
متأسفانه در بیشتر کنگره­ها، سخنرانان وقت بیشتری را به مقدمه اختصاص می­دهند و برای بخش­های روش، نتایج و بحث، وقت کمی باقی می­ماند. در نظر داشته باشید که ارائه­های شفاهی با توجه به اهمیت پژوهشی آنها انتخاب شده­اند. بنابراین انتظار می­رود بیشترین تأکید سخنرانان بر روش پژوهش خود،
یافته­ها و بحث باشد.
با توجه به کل وقت در نظر گرفته شده برای هر سخنرانی، برای مقدمه و بیان مساله 3 دقیقه، روش پژوهش 2 دقیقه، ارائه یافته­ها 5 دقیقه و بحث در یافته­ها حدود 3 دقیقه وقت اختصاص دهید. دو دقیقه نیز برای هر مقاله به پرسش و پاسخ اختصاص داده خواهد شد.
می توانید از اسلاید برای غنای ارائه خود استفاده کنید.
· لطفا برای ارائه اسلاید از فرمت تهیه شده کنگره استفاده نمایید.

در صورت امکان، یافته­ها را به شکل نمودار نمایش دهید و نه جدول. اگر نیاز به ارائه جدول وجود دارد، لطفا از ذکر جزئیات خودداری کنید.
قبل از شروع جلسه، فایل را در اختیار سمعی بصری قرار دهید و از امکان پخش آن مطمئن شوید.
· توصیه می­شود اسلاید را روی چندین واسطه الکترونیکی با خود به همراه داشته باشید تا احتمال مشکل

در خواندن مطالب توسط کامپیوتر سالن به حداقل برسد.


 

جهت دریافت فرمت ارائه پاورپوینت اینجا کلیک کنید.