موضوع اصلی دهمین کنگره بین المللی روان درمانی، کاربرد­ رویکردهای مختلف روان­درمانی در بستر خانواده است.

بر این اساس، روان­شناسان ماهر و سخنرانان خاص بین المللی با پیش زمینه ­های مختلف علمی و فرهنگی فرصت دارند تا آخرین پژوهش­های خود در این زمینه را با دیگران در میان بگذارند.