برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه تمرکز بر نقاط قوت خویشتن و دیگران در روان‌درمانی معنوی- مذهبی مثبت‌نگر
1397-02-22 14:00-18:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
750,000 ریال 0 دلار
9 دکتر محمد خدایاری فرد استاد دانشگاه تهران
2 افسردگی و روش‌های درمانگری خود نظارتی خانواده محور
1397-02-25 08:00-12:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
750,000 ریال 0 دلار
27 دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران
3 حضور پویا در لحظه و خانواده درمانگری
1397-02-20 09:00-17:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
1,500,000 ریال 0 دلار
27 دکتر سید محسن فاطمى روانشناس ، مدرس و Fellow دانشگاه هاروارد امریکا
4 کار با هیجان‌ها در پارادایم شناختی رفتاری
1397-02-25 14:00-18:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
750,000 ریال 0 دلار
19 دکتر لادن فتی دکتری روان‌شناسی بالینی
5 اصول طراحی مداخلات خانواده محور برای کودکان با اختلالات رفتاری و عاطفی
1397-02-25 14:00-18:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
750,000 ریال 0 دلار
26 دکتر سوگند قاسم زاده
6 کاربست نظریه انتخاب (واقعیت درمانی) در بهبود روابط در خانواده
1397-02-25 08:00-12:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
750,000 ریال 0 دلار
6 اعظم نوفرستی دکتری روانشناسی بالینی
7 یوگا و روان‌درمانی برای کسب سلامت کل نگر
1397-02-20 09:00-13:00
1397-02-21 09:00-13:00
1397-02-22 09:00-13:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
1,500,000 ریال 0 دلار
5 Professor Ganesh Shankar- Dr Harisingh Gour Univesity, India
8 رواندرمانی پلی مُدال، کارگاه آموزشی با موضوع فوتو ژنوگرام
1397-02-22 09:00-13:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
750,000 ریال 0 دلار
6 Ekaterina Makarova, Professional Psychotherapeutic League of Russia
9 تخفیف تروما و اقدامات مشترک در روابط خانوادگی
1397-02-22 13:00-19:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
750,000 ریال 0 دلار
11 Dr. Dolores Richardson, Graduate Institute of Applied Linguistics, Dallas, USA
10 تاثیر بخشایگری در کاهش تنش ها و تعارضات بین فردی در خانواده و افزایش سلامت روان
1397-02-26 10:00-16:00
بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر - خیابان دکتر کاردان
750,000 ریال 0 دلار
3 دکتر باقر غباری - استاد دانشگاه تهران دکتر فاطمه نصرتی - استاد دانشگاه تهران
11 آسیب شناسی روانی ازدواجهای ناموفق
1397-02-25 09:00-13:00
بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر - خیابان دکتر کاردان
750,000 ریال 0 دلار
6 دکتر ناصر صبحب قراملکی - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.