برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 حضور پویا در لحظه و خانواده درمانگری
1397-02-20 09:00-17:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
1,500,000 ریال 0 دلار
27 دکتر سید محسن فاطمى روانشناس ، مدرس و Fellow دانشگاه هاروارد امریکا
2 کاربست نظریه انتخاب (واقعیت درمانی) در بهبود روابط در خانواده
1397-02-25 08:00-12:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
750,000 ریال 0 دلار
6 اعظم نوفرستی دکتری روانشناسی بالینی
3 کارگاه تمرکز بر نقاط قوت خویشتن و دیگران در روان‌درمانی معنوی- مذهبی مثبت‌نگر
1397-02-22 14:00-18:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
750,000 ریال 0 دلار
9 دکتر محمد خدایاری فرد استاد دانشگاه تهران
4 تخفیف تروما و اقدامات مشترک در روابط خانوادگی
1397-02-22 13:00-19:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
750,000 ریال 0 دلار
11 Dr. Dolores Richardson, Graduate Institute of Applied Linguistics, Dallas, USA
5 آسیب شناسی روانی ازدواجهای ناموفق
1397-02-25 09:00-13:00
بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر - خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
750,000 ریال 0 دلار
6 دکتر ناصر صبحب قراملکی - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
6 رواندرمانی پلی مُدال، کارگاه آموزشی با موضوع فوتو ژنوگرام
1397-02-22 09:00-13:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
750,000 ریال 0 دلار
6 Ekaterina Makarova, Professional Psychotherapeutic League of Russia
7 تاثیر بخشایگری در کاهش تنش ها و تعارضات بین فردی در خانواده و افزایش سلامت روان
1397-02-26 10:00-16:00
بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر - خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
750,000 ریال 0 دلار
3 دکتر باقر غباری - استاد دانشگاه تهران دکتر فاطمه نصرتی - استاد دانشگاه تهران
8 یوگا و روان‌درمانی برای کسب سلامت کل نگر
1397-02-22 09:00-13:00
1397-02-20 09:00-13:00
1397-02-21 09:00-13:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
1,500,000 ریال 0 دلار
5 Professor Ganesh Shankar- Dr Harisingh Gour Univesity, India
9 اصول طراحی مداخلات خانواده محور برای کودکان با اختلالات رفتاری و عاطفی
1397-02-25 14:00-18:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
750,000 ریال 0 دلار
26 دکتر سوگند قاسم زاده
10 کار با هیجان‌ها در پارادایم شناختی رفتاری
1397-02-25 14:00-18:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
750,000 ریال 0 دلار
19 دکتر لادن فتی دکتری روان‌شناسی بالینی
11 افسردگی و روش‌های درمانگری خود نظارتی خانواده محور
1397-02-25 08:00-12:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان بدون محدودیت
750,000 ریال 0 دلار
27 دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران