راهنمای نگارش مقاله برای ارائه به دهمین کنگره بین المللی روان درمانی

حجم مقاله حداکثر در 7 صفحه (2000-3000 کلمه) و در محیط Word ۲۰۰7 به بالا تنظیم شود.

زبان مقاله فارسی است.

عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، توضیحات نویسندگان و چکیده مقاله حتما به زبان انگلیسی نیز ارسال شوند.

توجه: خواهشمند است برای هر نویسنده همکار خود مشخصات علمی شامل تحصیلات، عضویت دانشگاهی و نیز ایمیل حتما ذکر گردد.

حتی الامکان چارچوب کلی مقاله شامل 6 بخش چکیده، مقدمه، روش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری همراه با  منابع تنظیم گردد.

حاشیه سفید صفحات از بالا و پائین  3 و از سمت چپ و راست 3.5 سانتی متر تنظیم شود.( قلم متن  بی  لوتوس 12.5 یا بی نازنین 13 )باشد.

برای مشخص کردن قسمت‌های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند  عدد  ، بخش و... استفاده نشود، بلکه برای مشخص کردن آنها، لطفا تیترها با قلم‌های مختلف استفاده فرمایید.

فونت عناوین اصلی (B Compset 16) و زیر عنوان ها با فونت ( (B Compset 14و با فاصله خط 1 سانتی متر تنظیم شود.

ارجاعات درون متن در صورت نقل قول مستقیم از نویسندگان خارجی به این صورت استفاده شوند. (اسمارت[1] و صبا[2]،2012،ص67) نویسندگان فارسی هم به این صورت مورد استفاد قرار گیرید (غیور، 1388، ص3)، اگر نویسندگان دو نفر بودند(الوانی، مقیمی، 1380، ص 250)، اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و دیگران" استفاده می شود، (الوانی و دیگران، 1390، ص 210). در نقل قول های غیر مستقیم ذکر صفحه برای ارجاع به منابع لازم نیست، مثلا (توکلی،1395). برای ارجاعات درون متنی  از عبارات همان، پیشین و امثال استفاد نشود، بلکه منبع قبلی تکرار شود.

استفاده از نقطه به جای ممیز در نوشتن اعداد نادرست است.

کلیه جدولهای درج شده در متن باید دارای سطر و ستون جداگانه باشند.

منابع پایانی فارسی و لاتین بر اساس حروف الفبا با شماره گذاری مشترک ارائه شود(ابتدا منابع فارسی سپس منابع لاتین).

در فهرست منابع لاتین نام مولف/ مولفین به صورت مختصر آورده می شود .  دوره / سال،  شماره مجله و صفحات مقاله  مورد استفاد حتما ذکر گردد. (الگوی APA روش استاندارد استناد­دهی سومین کنگره ملی روانشناسی است، لطفا بر اساس الگوی مذکور استناد دهی صورت پذیرد).

مثال:

کریمی، ی. ( 1382) . روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.

Neter, J. M. H. Kutner, C. J. Nachtsheim & W. Wasserman (1996). Applied Linear Regression Models. Irwin Press, Illinois.

لطفا قبل از ارسال مقاله، جهت محافظت از فونتهای به کار گرفته شده، از منوی Word Options گزینه Save را انتخاب کرده و سپس در مربع مربوط به Embed fonts for the file تیک زده و Ok نمایید.

* شایان ذکر است عدم رعایت هر یک از موارد فوق منجر به ایجاد مشکل در بررسی مقاله شده و فرایند بررسی را طولانی تر خواهد کرد.

 

از همکاری شما سپاسگزاریم